Prezydent RP Ignacy Mościcki wita się z ks. arcybiskupem Stanisławem Gallem przybyłym na przyjęcie. Widoczni m.in. biskup pomocniczy warszawski Antoni Szlagowski (trzeci z lewej), Maria Mościcka, adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman (trzeci z prawej), Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally (drugi z prawej).