Obraz olejny Aleksandra Rycerskiego z lat 1860-1863,  będący kopią głównej sceny plafonu apartamentu senatorskiego w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, namalowanej przez Tomasza Dolabellę.  

Źródło kopii cyfrowej: Muzeum Narodowe w Kielcach.