Widoczni od lewej: wicemarszałek sejmu Wacław Makowski, senator Józef Targowski, komisarz Rządu na m.st.Warszawę Władysław Jaroszewicz, arcybiskup Aleksander Kakowski, poseł Bogusław Miedziński, wicemarszałek sejmu Stanisław Car.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.