Prymas senior kard. Józef Glemp poświęca trumnę na płycie lotniska wojskowego Okęcie. Wartę przy trumnie pełnią żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W głębi widoczna orkiestra wojskowa, poczet sztandarowy WP i oddział wojska.

Fotografia Wawrzyńca Skoczylasa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.