Portret rysunkowy z teki "Ver Sacrum", opublikowany w książce biograficznej Mieczysława Michałkiewicza "Czesław Stefan Sonnewend", wydanej w Poznaniu w 1938 roku (s. 49).