Ilustracja z książki Bronisława Gembarzewskiego "Wojsko Polskie : Księstwo Warszawskie 1807-1814", wydanej w 1905 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.