Na zdjęciu widoczni są  (pierwszy rząd, od lewej):  Franciszek Pius Radziwiłł, Józef Higersberger, Bohdan Broniewski, Jan Stecki, Stanisław Dzierzbicki, Józef Mikułowski-Pomorski, Antoni Julian Nowowiejski, Marian Józef Ryx, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, Antoni Ponikowski, Janusz Radziwiłł. W drugim rzędzie widoczni: Antoni Wieniawski, Jan Skotnicki, Alfons Parczewski, Andrzej Wierzbicki, Józef Targowski, Antoni Kostanecki, Bolesław Eiger, Mojżesz Pfeffer, Leon Gościcki, Włodzimierz Bronisław Jasiński, Adolf Suligowski, Andrzej Grabiński, Stanisław Libicki, Włodzimierz Karski, Henryk Ciechomski, Czesław Brzeziński, Stanisław Lipczyński, August hr Potocki, Józef Świerzyński, Antoni Bieliński, Witold Marczewski, Władysław Potocki, Janusz Szweycer, Gustaw Simon, Tadeusz Święcki, Teodor Szybiłło, Józef Marczewski, Stefan Bądzyński, Józef Jabłoński, Mieczysław Tadeusz Skarżyński. W trzecim rzędzie: Marian Zbrowski, Antoni Mińkiewicz, dr Nowicki, Bolesław Markowski, dr Ludwik Zieliński, Ludomił Pułaski, Henryk Radziszewski, Władysław Jabłonowski, Antoni Marylski, Oskar Kindler, Adolf Weisblat, Bolesław Sekutowicz, Joel Wegmeister. W czwartym rzędzie: hr Władysław Leon Zamoyski, Kazimierz Fudakowski, Władysław Studnicki, hr Henryk Potocki, Bolesław Malcz, Eugeniusz Krasuski, Jerzy Rosenblatt, Władysław Skup, Józef Wolczyński, Błażej Krzywkowski, Franciszek Wojda, Jan Kosior, Antoni Kujawa, Feliks Starzyński.

Fotografia Wacława Saruysz Wolskiego wykonana po 5.09.1918 r.