Na pierwszym planie stoją od lewej: por. Kazimierz Pereświet-Sołtan, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, rtm. Józef Szostak, NN, NN, por. Stefan Cichocki, NN, por. Jan Motz.

Fotografia Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego