Uczestnicy rautu. Widoczni m.in. minister spraw zagranicznych August Zaleski (siedzi, drugi z lewej) z żoną (czwarta z lewej), Marta Rydz (trzecia z lewej), pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski (siedzi, drugi z prawej), z żoną (pierwsza z lewej), komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (siedzi, czwarty z prawej), szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (stoi, drugi z lewej), dyrektor Departamentu Ogólnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marian Szumlakowski (stoi, trzeci z lewej), naczelnik Wydziału Wschodniego w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Hołówko (stoi, trzeci z prawej), dyrektor Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wacław Jędrzejewicz (stoi, drugi z prawej).