Od lewej widoczni są: Stanisław Sierosławski, Witold Giełżyński, Janusz Makarczyk. T. Mądrecki, Stefan Krzywoszewski, Wacław Grubiński (pierwszy z prawej).

Fotografia Jana Malarskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego