Książka z ilustracjami Konstantego Rayskiego-Kietlicza, wydana w Warszawie w 1922 roku.