Obraz olejny z 1643 roku, ze zbiorów Narodowej Galerii Portretów Szwecji na zamku Gripsholm.