Piąty z prawej Wacław Kuchar. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.