Reprezentacja Lwowa. Widoczni m.in.: Spirydion Albański (bramkarz) i Wacław Kuchar (stoi 5. z prawej), Stanisław Olejniczak, Wacław Jeżewski, Stanisław Deutschmann, Piłat, Józef Julian Nahaczewski ("Łagodny"), Kozok, Adolf Alfred Zimmer, Skowroński I, Skowroński II.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.