Stoją od lewej: Tadeusz Friedrich, Władysław Dobrowolski, Leszek Lubicz-Nycz, Marian Suski. Na dole, od lewej: Adam Papee, trener Bela Szombathely, Władysław Segda.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego