Widoczni od lewej: Edward Kobyliński, Stanisław Urban, sternik Jerzy Skolimowski, Janusz Ślązak i Jerzy Braun.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.