Odbitka drzeworytu Edwarda Gorazdowskiego wykonanego w latach 1879-1895.