Grafika Józefa Łoskoczyńskiego i Andrzeja Zajkowskiego opublikowana w 1892 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 112, s. 113.