Grafika Andrzeja Zajkowskiego opublikowana w 1883 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 39, s. 200.