Drzeworyt  Juliana Schübelera, opublikowany w 1874 roku w piśmie "Kłosy", nr 485, s. 244.