Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototetki FINA.