Obraz nieznanego malarza z lat 1724-1736 ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Obraz przedstawia (od lewej): Stanisława Ernesta Denhoffa, Adama Mikołaja Sieniawskiego, Elżbietę Sieniawską i Marię Zofię Sieniawską.