Obraz olejny z 1929 r. 

Źródło kopii cyfrowej: onebid.pl