Okładka utworu muzycznego wydanego w 1905 roku w Warszawie przez F. Hösicka.