Fotografia z lat 1927-1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.