Fotografia Witolda Pikiela z lat 1917-1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.