Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów FINA.