Pocztówka z portretem i wierszem Marii Konopnickiej, wydana w Wilnie w 1915 r.