Generał Józef Zając wręcza nagrodę za najlepszy indywidualny wynik uzyskany w krajowych zawodach lotniczych.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.