Obraz olejny namalowany około 1870 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.