Fotografia z lat 1910-1931 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego