Książka wydana przez M. Arct w Warszawie w 1909 roku  (tablica między stronami 64 i 65).