Zarówno kościół jak i pomnik ufundowane zostały przez Jana Klemensa Branickiego. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 30.06.2018 r.