Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego