Fot. Katarzyna Czerwińska, Senat RP. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, CC-SA-3.0.