Wojewoda kijowski został pochowany w podziemiach klasztornej cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Bożej w ufundowanym przez siebie monastyrze w Niskieniczach na Ukrainie. Pomnik został uszkodzony w 1915 r., w czasie pierwszej wojny światowej, przez żołnierzy węgierskich, którzy obrabowali też trumnę i szczątki.  Na początku naszego wieku cenny zabytek znajdował się w bardzo kiepskim stanie. Z inicjatywy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego polsko-ukraiński zespół konserwatorów przeprowadził kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie, które sfinansowano z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.

Fotografia Michała Michalskiego, udostępniona przez Instytut Polonika