Fotografia Kazimierza Skórskiego z 1933 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.