Fotografia z 1937 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.