Rysunek Michała Stachowicza z 1817 roku, znany także pod tytułem: "Sarkofag króla Jana Kazimierza w krypcie św. Leonarada na Wawelu."