Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Bernard Krawczyk, Wiesław Dymny, Olgierd Łukaszewicz i Jerzy Cnota. 

Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Fototeki FINA.