Na zdjęciu widoczni są m.in. aktorzy: Jerzy Braszka, Leonard Pietraszak i Bernard Krawczyk (pierwszy z lewej w tle). 

Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototeki FINA.