Na zdjęciu widoczni są Leon Ordon (pierwszy z lewej), Maria Wachowiak i Tadeusz Czachowski. 

Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.