Na łące widoczna grupa maszerujących turystów pod przewodnictwem dr. Mieczysława Orłowicza podczas tzw. wycieczek sierpniowych.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego