Grupy posłów w kuluarach sejmowych . Widoczni od lewej: Stanisław Nowak, Marian Malinowski, Błażej Stolarski, Juliusz Poniatowski, Jan Smoła, Bogusław Miedziński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.