Fotografia z 1935 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.