Odbitka z  1923 roku grafiki wykonej według wzoru Maurycego Gottlieba.