Widoczni m.in.: wojewoda lwowski Władysław Belina - Prażmowski (drugi z prawej na pierwszym planie, z melonikiem w ręku), minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki (drugi z lewej na pierwszym planie), gen. Mieczysław Boruta - Spiechowicz (stoi na prawo za siostrą w okularach).

Fotografia z lat 1931-1936 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.