Grafika z 1877 roku ze zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.