Sportowcy Antoni Gałecki (2. z lewej), Marcinkowski, Jadwiga Wajsówna, Henryka Słomczewska podczas ślubowania w obecności generała Wiktora Thommee (1. z prawej) i kierownika Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Łodzi podpułkownika Karola Kurka.

Fotografia Henryka Ross ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.