Projekt niezrealizowanego witraża do katedry we Lwowie, wykonany w latach 1893-1894.  Praca znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i był eksponowany na wystawie "Wyspiański". 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 11.03.2018 roku.